Betingelser

KØB

Oplevelsesbeviser bestilles online via Membersplus.dk, i en nærmere angivet periode, eller indtil samtlige udbudte oplevelsesbeviser er udsolgt. Det vil altid være MembersPlus ApS’ aftalepartner, der leverer de varer eller tjenesteydelser, som oplevelsesbeviset giver adgang til. MembersPlus er mellemmand og forestår udelukkende salget af oplevelsesbeviset. Hver transaktion tillægges et administrationsgebyr på 2 kr. uanset antallet af købte varer eller købets størrelse. Som udgangspunkt refunderes håndteringsgebyret ikke i forbindelse med fortrydelse af dit køb.

Ved bestilling opgives navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kontooplysninger. Du kan benytte Dankort, VISA/Dankort, Visa, MasterCard, MaestroCard, Visa Electron eller MobilePay som betalingsmiddel. Der tillægges ikke kortgebyr til din betaling. Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. MembersPlus ApS anvender Reepay (www.reepay.com) som primær betalingsgateway. MembersPlus ApS har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusiv moms. Betaling for dit værdibevis trækkes altid med det samme på din konto. Uanset om du køber et bevis til en tjenesteydelse, en rejse eller ophold eller et fysiskprodukt, som først sidenhen leveres til dig, udgør oplevelsesbeviset den vare, du køber hos os, hvorfor betaling sker med det samme.

Når købet er gennemført, vil oplevelsesbeviset blive sendt til den e-mailadresse, du har angivet i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af oplevelsesbeviset sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret på vores konto. Den unikke kode fra oplevelsesbeviset skal bruges ved korrespondance med MembersPlus.

Oplevelsesbeviset indløses hos den relevante aftalepartner. Gyldighedsperioden er angivet på beviset og fremgår ligeledes,inden du bestiller.

Vedrører oplevelsesbeviset en vare eller tjenesteydelse, som kun udbydes af aftalepartneren i en bestemt periode (fx en koncert), vil oplevelsesbevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil. Alle oplevelsesbeviser er forsynet med en unik kode, der skal oplyses ved indløsning af oplevelsesbeviset. Kopiering af eller manipulering med oplevelsesbeviserne er ikke tilladt.

MODTAGELSE AF FYSISKE VARER

Dine varer fremsendes automatisk til den i forbindelse med købet oplyste adresse, medmindre det på dit oplevelsesbevis står angivet, at du skal foretage dig yderligere. I så fald skal du følge disse anvisninger indenfor den foreskrevne tidsfrist. Forventet leveringstid vil fremgå af dit oplevelsesbevis.

FORTRYDELSESRET

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, oplevelsesbeviset modtages pr. e-mail. Ønsker du at anvende din fortrydelsesret, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte MembersPlus´ kundeservice på [email protected] . Husk at anføre din unikke kode samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

FORTRYDELSE AF EN DEL AF KØBET

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.

Jf. Forbrugeraftaleloven§ 18, stk. 2, nr. 12 har du dog ingen fortrydelsesret ved køb af aftaler om indkvartering, transport, forplejning, som fx servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, underholdnings- og idrætsaktiviteter og lignende kulturbegivenheder, hvis det fremgår af aftalen på, hvilken dag(e) aftalen udføres. Det vil sige, at du ikke har returret på køb, hvor anvendelsesdatoen fremgår af dit værdibevis. Fx mange rejser, koncerter, forestillinger m.m.

RETURNERING

Når du har meddelt fortrydelsen, annullerer vi dit oplevelsesbevis elektronisk.

EFTER INDLØSNING AF OPLEVELSESBEVIS

Det er ikke muligt at fortryde et køb, efter at oplevelsesbeviset er blevet indløst hos en af vores samarbejdspartnere, da oplevelsesbeviset dermed anses som værende brugt og ikke længere kan returneres.

SÆRLIGT FOR KØB AF FYSISKE PRODUKTER, SOM SENDES DIREKTE FRA SAMARBEJDSPARTNEREN

Køber du et fysisk produkt, som leveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen på 14 dage først fra den dato, du modtager produktet. Hvis levering af varen kræver, at du indløser oplevelsesbeviset hos aftaleparten, fremsættes fortrydelsesfristen overfor aftalepartneren og ikke MembersPlus. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte, at modtage varen uden samtidig at give aftalepartneren besked.

For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem dig og den pågældende aftalepartner, der er gældende, efter oplevelsesbeviset er indløst. Aftalepartneren er som udgangspunkt ikke forpligtet til at refundere dit oplevelsesbevis efter de 14 dage, hvis du henvender dig herefter og fx ønsker at indløse oplevelsesbeviset til en dato, hvor aftalepartneren ikke har ledig kapacitet.

KØB AF VARER, SOM LEVERES TIL DIG UDEN BRUG AF OPLEVELSESBEVIS

Hvis du køber et produkt, som leveres til dig, har du 14 dage,fra den dato du modtager varen, til at gøre opmærksom på, at du ønsker at fortryde dit køb. Herefter har du 14 dage til at returnere varen til afsenderadressen.

Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Husk at påføre din unikke kode samt kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

Medmindre andet fremgår af dit oplevelsesbevis, bærer du selv omkostninger for returfragt, hvis du fortryder dit køb. Det er ligeledes dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten på din returforsendelse. Dette gælder dog ikke, hvis din vare er defekt. Her bærer aftalepartneren altid omkostningerne.

VARENS STAND, NÅR DU SENDER DEN RETUR

Varen returneres i samme stand, som den er modtaget i. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, hvis den skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i brug.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt. Det betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. I visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. Beløbet afgøres af aftalepartneren.

TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET

Hvis du fortryder dit køb inden for 14 dage (medmindre der er tale om et ikke-refunderbart køb), får du dine penge tilbage. Alle betalinger modtaget fra dig, refunderes senest 14 dage fra den dag, du har givet besked om, at du vil fortryde aftalen.

Pengene tilbageføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt. Betalingen kan tilbageholdes, indtil varen er modtaget, medmindre du sender dokumentation for at have returneret den.

Membersplus ApS  tilbagebetaler værdibevisets beløb hurtigst muligt, såfremt der er gjort brug af fortrydelsesretten i tide, og oplevelsesbeviset er returneret og ubenyttet. Er oplevelsesbeviset først blevet indløst, er det ikke muligt at fortryde købet.

REKLAMATION

Hvis der er noget galt med værdibeviset:

Skulle du opleve problemer med dit oplevelsesbeviset fra MembersPlus, kan du kontakte vores kundeservice på email [email protected].

Hvis der er noget galt med varen:

Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb, hos aftalepartneren, herunder 2 års reklamationsfrist

Det produkt eller tjenesteydelse, som dit oplevelsesbevis berettiger til, leveres af aftalepartneren. Er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til aftalepartneren. MembersPlus ApS er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af produkt eller tjenesteydelse. Husk du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har opdaget manglen. Reklamerer du inden for 2 måneder, er det sket inden for rimelig tid.

KLAGEADGANG

Skulle du opleve problemer med dit oplevelsesbevis fra MembersPlus, kan du kontakte vores kundeservice.

Købelovens mangelregler finder anvendelse på varekøb.

Det produkt eller den tjenesteydelse, som dit oplevelsesbevis berettiger til, leveres af aftalepartneren.

Er du utilfreds med dit køb, skal du rette din reklamation og eventuelle erstatningskrav til aftalepartneren. MembersPlus ApS er udelukkende formidler af det pågældende tilbud og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af produkt eller tjenesteydelse.

Er du utilfreds med aftalepartnerens vurdering af din reklamationssag, kan du indgive en klage til:

Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, https://naevneneshus.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive aftalepartnerens e-mailadresse.

INDLØSNING AF OPLEVELSESBEVIS

Oplevelsesbeviset kan ikke indløses til kontanter, men kan udelukkende anvendes i forbindelse med køb af den pågældende vare. Det er således ikke muligt at købe andre varer end det annoncerede tilbud for oplevelsesbeviset. Oplevelsesbevisets gyldighedsperiode er angivet på værdibeviset. Gyldighedsperioden for det pågældende tilbud fremgår ligeledes på MembersPlus.dk. Hvis ikke andet er angivet, er beviset gyldigt i tre år fra Oplevelsesbevisets udstedelse. Gælder oplevelsesbeviset for en vare eller tjenesteydelse, der udelukkende udbydes i en given periode, begrænses oplevlesbevisets gyldighed hertil.

ANSVARSBEGRÆNSING OG FORBEHOLD

MembersPlus ApS  fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med indløsning af oplevelsesbeviset. Den vare eller tjenesteydelse, som oplevelsesbeviset giver adgang til, leveres af aftalepartneren i eget navn, og MembersPlus ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med aftalepartnerens levering af varen eller tjenesteydelsen. MembersPlus ApS er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for eventuelle tab under følgende omstændigheder:

  • Oplevelsesbeviset er ikke blevet indløst hos aftalepartneren
  • Varen eller tjenesteydelsen modsvarer ikke kundens forventninger
  • Aftalepartnerens konkurs eller lukning

MembersPlus er tilgængelig for websitets brugere 24 timer i døgnet. MembersPlus garanterer ikke, at sitet til enhver tid fungerer optimalt. MembersPlus og MembersPlus ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle uheld som følge af benyttelsen af Membersplus.dk, eksempelvis skader på computersystem eller tab af data. Brugeren er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte websitet, herunder internetadgang, browser, e-mail m.m. MembersPlus ApS fraskriver sig ligeledes ansvaret for enhver form for tab forårsaget af anvendelsen af MembersPlus ApsS service, uden at de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger følges.

LOGIN MED FACEBOOK

Anvender du funktionaliteten ”Login via Facebook”, benytter vi din email-adresse til at matche login. Derudover lagrer vi oplysning om din alder og dit køn. Data opbevares krypteret og deles ikke med tredjepart.

MODTAGELSE AF E-MAILS OG OPLEVELSESBEVISER FRA MEMBERSPLUS

Modtager du vores nyhedsbrev, kan du til hver en tid afmelde dig ved at anvende det link, der står i hver mail, du modtager eller via din MembersPlus-konto. Vi foretager direkte markedsføring af vores tilbud primært via elektroniske nyhedsbreve suppleret med markedsføring via sociale medier, som fx Facebook. MembersPlus´s nyhedsbreve og oplevelsesbeviser afsendes fra [email protected]. Afhængig af din computers opsætning er der en risiko for, at e-mails havner i din spam-mappe. Du kan undgå dette ved at tilføje [email protected] til din adressebog. Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mailadresse. E-mailadressen videregives ikke til andre.

Modtager du ikke vores nyhedsbrev eller svar på henvendelse til vores kundeservice, bedes du kontrollere dit spamfilter. Har du Gmail, kan mails fra MembersPlus lande i ‘Promoveringer’.

ÆNDRING AF BETINGELSER

MembersPlus ApS har til enhver tid ret til at ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser er tilgængelige på MembersPlus.dk.

LOVVALG OG TVISTER

Køb via Membersplus.dk, der knytter sig til ovenstående vilkår, er underlagt dansk ret.

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 16. juni 2021.

Persondatapolitik hos MembersPlus ApS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos MembersPlus ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev insamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.membersplus.dk er

MembersPlus ApS
Mariane Thomsens Gade 3, st. 1.
8000 Aarhus C
cvr nr. 39659727

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

MembersPlus ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Gennemfører et køb af vores produkter

– Opretter en konto

– Tilmelder dig vores nyhedsbrev

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi, for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi, for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Reepay, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos DanDomain og betalingssystem gennem Reepay, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere ydelser. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til dig. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse.

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Man er altid velkommen til at henvende sig til MembersPlus, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk)

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected].

Tilmelding af nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra MembersPlus ApS, giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information om nye produkter og services, invitationer til arrangementer mv. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

Når du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra MembersPlus ApS, giver du os samtykke til at sende dig nyheder, tilbud, information om nye produkter og services, invitationer til arrangementer mv. Du kan i vores persondatapolitik læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, samt hvilke rettigheder du har.

Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage, enten ved at klikke på “Afmeld” nederst i et nyhedsbrev eller ved at sende os en mail på [email protected]

1

Opret

Bliv medlem ved at oprette en profil.

2

Udforsk

Gå på opdagelse blandt vores mange fordele.

3

Oplev

Reservér og aktivér dine fordele.

Kontakt

MembersPlus ApS
Tlf: 72 15 42 23
Telefontid: 10 – 12 alle hverdage
Mail: [email protected]

Følg os på

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få
inspiration til din næste oplevelse
direkte i din indbakke.

MembersPlus 2021. Alle rettigheder er forbeholdt MembersPlus ApS. CVR 39659727.